english
ermenice
marka
endüstriyel tasarım
patent
diğer hizmetler
telif hakları
alan adları
marka
Araştırmalar, ulusal ve uluslararası tescil başvuruları, bülten takipleri, itirazlar ve savunmalar, yenilemeler, adres ile unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal ve devir ile lisans işlemleri, Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itirazlar ve davalar ile HNP Hukuk Bürosunca takip edilecek olan hakların ihlallerinden kaynaklanan davalar.
endüstriyel tasarım
Araştırmalar, ulusal ve uluslararası tescil başvuruları, bülten takipleri, itirazlar ve savunmalar, yenilemeler, adres ile unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal ve devir ile lisans işlemleri, Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itirazlar ve davalar ile HNP Hukuk Bürosunca takip edilecek olan hakların ihlallerinden kaynaklanan davalar.
patent
Araştırmalar, ulusal ve uluslararası tescil başvuruları, bülten takipleri, itirazlar ve savunmalar, yenilemeler, adres ile unvan ve nevi değişiklikleri, veraset ile intikal ve devir ile lisans işlemleri, Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itirazlar ve davalar ile HNP Hukuk Bürosunca takip edilecek olan hakların ihlallerinden kaynaklanan davalar.
diger hizmetler
Coğrafi İşaretler, Entegre Devre Topografyalar, Yeni Bitki Çeşitleri haklarına ilişkin gerek Türk Patent Enstitüsü gerekse Tarım Bakanlığı nezdinde çeşitli işlemler ile HNP Hukuk Bürosunca takip edilecek olan hakların ihlallerinden kaynaklanan davalar.
Güzel Sanat Eserleri, Müzik Eserleri, Bilim Eserleri, Edebiyat Eserleri, Bilgisayar Programları, Veri Tabanları gibi alanlardaki haklara ilişkin Kültür Bakanlığı nezdinde çeşitli işlemler ile HNP Hukuk Bürosunca takip edilecek olan hakların ihlallerinden kaynaklanan davalar.
Fikir Ve Sanat Eserleri
internet alan adları
Uzantısı com.tr, av.tr, dr.tr, gibi olan çeşitli alan adlarının tahsisleri, yenilenmeleri ile HNP Hukuk Bürosunca takip edilecek olan her türlü alan adı haklarının ihlallerinden kaynaklanan davalar.

Tescili Alınış

Kullanıma Hazır

Markalar

marka patent arama
Marka ve patent tescili hakkındaki tüm sorularınz için;
info@hnppatent.com
anasayfa
Copyrights © 2009 - 2012 all rights reserved.
Design by www.hnppatent.com
Avukat arama